Điều khoản i9bet – Lưu ý với những điều khoản của i9bet.vin

Để Hội viên của chương trình Đại lý I9bet, bạn hãy cung cấp nội dung đầy đủ, cụ thể trên phiếu đăng ký hoặc tài khoản. Khi đăng ký tham gia hội viên của chương trình Đại lý I9bet hoặc sử dụng những link banner quảng cáo trên những trang web, email, bạn được coi là đồng ý bị ràng buộc đối với những điều khoản và quy định được đề cập theo thoả thuận này.

Chúng tôi có quyền huỷ thoả thuận này nếu phát hiện các trang web của bạn không phù hợp. Trang web không phù hợp có thể gồm những nội dung: quảng cáo về tài liệu khiêu dâm, nhắm vào phụ nữ hoặc trẻ vị thành niên, tuyên truyền thù hận, kích động việc phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, tàn tật, xác định giới tính, thực hiện bất kỳ hành động sai trái hoặc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ (” Quyền IP “).

Một quyết định của I9bet là không cho phép việc mở mẫu đơn đăng ký đại lý điện tử nếu bạn quảng cáo với địa chỉ Internet Protocol (IP) đặt vào hoặc xuất xứ ngoài thuộc phạm vi quyền hạn quản lý nhà nước của Vương quốc Anh.

Thoả thuận này quy định rõ ràng những điều khoản và hạn chế của đăng ký đại lý với chương trình đại lý I9bet. “Bạn”, “hội viên” là cụm từ ám chỉ về bạn, cá nhân, công ty là tổ chức or đơn vị đăng ký trở thành đại lý của nhà cái theo thoả thuận này và sẽ được coi là bao hàm toàn bộ nhân viên, viên chức, thư ký, giám đốc, nhà đầu tư, hoặc đơn vị kiểm soát, những cá nhân and tổ chức liên quan (vì “của bạn” với ý nghĩa quyền sở hữu tương tự).

Điều khoản Trách nhiệm hội viên

a. Là hội viên, bạn có trách nhiệm tiếp thị tại I9bet bằng cách thông qua việc quảng cáo, đặt biểu ngữ và hiển thị những URL trên trang web, email và bất kỳ phương tiện liên hệ khác nào của bạn.
b. Bạn đồng ý đăng ký và duy trì mối liên lạc với I9bet đầy đủ và chính đắn.
c. Bạn sẽ phải hiển thị nội dung theo những quy định được I9bet chấp thuận trước bằng văn bản trên trang web của bạn. Nội dung được coi là không phù hợp theo phán quyết duy nhất của I9bet sẽ khiến thoả thuận hội viên bị kết thúc ngay tức khắc.
d. Bạn sẽ là cá nhân duy nhất chịu trách nhiệm đối với việc thiết lập, quản lý và duy trì trang web của công ty cùng toàn bộ các tài liệu có trên trang web ấy do đó bạn cũng là bên phải chịu chi phí sản xuất. Ví dụ: bạn sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm nhằm chắc chắn rằng bất kỳ tài liệu đăng tải trên trang web của bạn không chính xác hoặc trái phép có thể xâm hại quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ ai thứ ba. Vì chúng tôi không có quyền quản lý trang web cá nhân của bạn, do vậy chúng tôi miễn trừ toàn bộ trách nhiệm pháp lý cho việc vi phạm bản quyền. Hơn nữa, bạn phải chắc chắn bất kỳ vấn đề kiện tụng, khiếu nại phát sinh trên trang web của bạn không tác động đối với chúng (bao gồm các lệ phí pháp lý) có tác động đối với quá trình vận hành, phát triển, duy trì bất kỳ nội dung nào trang web của bạn. Điều khoản bồi thường sẽ không đề cập các hoạt động riêng biệt của luật sư hoặc khiếu kiện chống lại bạn theo pháp luật hiện hành.

Quyền lợi hội viên

 1. Chỉ được phép sử dụng bất kỳ tài liệu quảng cáo được đính mác hợp pháp nếu đã được chấp thuận, có khi là do đối tác cung cấp, hoặc tiếp thị thông qua I9bet. Được tự do sử dụng quảng cáo tiếp thị và quảng cáo cá nhân trên cả những tài liệu không phải do I9bet xuất bản mà bắt buộc phải được chấp thuận bằng văn bản; chấp thuận như vậy sẽ không bị huỷ nếu không có lý do xác đáng.
 2. Bạn nghiêm cấm sao chép hoặc sử dụng bất kì quyền sở hữu công nghiệp, biểu ngữ hoặc tài liệu tiếp thị nào không được phép cung cấp vào bất kì hình thức nào khác khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của I9bet. Mọi tuyên bố bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ trên bất kì tài liệu nào được I9bet cung cấp và sử dụng phải còn nguyên bản và không được chỉnh sửa hoặc xoá bỏ.
 3. Với việc đồng ý đăng ký chương trình hội viên I9bet, bạn đồng ý tải xuống những biểu ngữ, văn bản trong tài liệu quảng cáo và đặt chúng tại trang web của bạn, sử dụng chúng thông qua email, quản trị marketing với URL hội viên or in. Các tài liệu quảng cáo là những phương tiện được chấp thuận duy nhất cho phép bạn có thể quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của I9bet.
 1. Những biểu ngữ và liên kết không được hiển thị trong email tự gửi, hoặc bài viết trên group và không được dùng trong những cuộc nói chuyện nào bằng việc sử dụng “bots”. Thông tin được tạo ra sẽ không được bảo mật và có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng hội viên của bạn với chúng tôi.
 2. Chúng tôi sẽ chấm dứt thoả thuận này ngay tức khắc nếu có bất kì việc sử dụng thư điện tử quảng cáo nào bởi bạn hoặc nếu bạn làm tổn hại uy tín của I9bet qua việc quảng cáo không đúng mục đích hoặc sử dụng ngôn ngữ không chuẩn xác lúc dùng mồm để trình bày qua email.
 3. Bạn sẽ không được đưa ra bất kì quyết định, thông báo hay là đề nghị khác có liên quan với I9bet vì bạn sẽ không có quyền hạn tại I9bet cũng không ép buộc I9bet đối với bất kì trách nhiệm nào.
 4. Nếu không được chúng tôi phê duyệt trước bằng văn bản, bạn sẽ không thể nào sử dụng được bất kỳ quảng cáo và liên kết của chúng cũng sẽ không đổi được diện mạo của trang web khi giới thiệu bất kì thông tin quảng cáo nào tới chúng. Giao diện và cấu trúc của những liên kết sẽ được pháp luật quản lý theo quy định, nhằm tạo thành bộ đại diện được chỉ định và công nhận duy nhất của I9bet.
 5. Bạn không được cố gắng làm lợi khi lưu lượng truy cập ngẫu nhiên hoặc đáng nghi ngờ không được tạo ra theo chủ ý dù hành động như vậy có hay hay không cố ý gây hại đối với I9bet. Nếu phát hiện hành động lừa đảo từ một cá nhân được hướng tới trang web theo liên kết của bạn, nhà cái có quyền lấy tất cả tổng số tiền hoa hồng đã chi trả cho bạn ở bất kể thời gian nào. Quyết định của chúng tôi đối với việc xử lý sẽ là kết quả cuối cùng và sẽ không xử lý ngẫu nhiên trường hợp nào như vậy. Chúng tôi có quyền lấy lại đầy đủ tổng số tiền cần thanh toán đối với bạn theo thoả thuận này nếu hội viên có lí do hợp lý để tin tưởng rằng lưu lượng truy cập như vậy đã được tạo ra bởi ý của bạn. Ngay cả một khi bạn không tạo ra lưu lượng truy cập như vậy theo ý định, nhà cái hoàn toàn có quyền khấu trừ tiền hoa hồng của hội viên có liên hệ trong trường hợp này.
 6. Nếu hội viên chơi trên các sảnh cược bóng đá I9bet trực tiếp từ liên kết hội viên khác hay là thông qua liên kết hội viên được giới thiệu bởi bạn, hội viên không được nhận bất kỳ từ một khoản hoa hồng hay là tiền khuyến mãi với hội viên kia hay là một đối tác thứ ba. Trong trường hợp vi phạm điều khoản trên, I9bet cùng trang web bạn đã được chơi sẽ có quyền huỷ bỏ tất cả lượt chơi bao gồm thu hồi tất cả khoản hoa hồng đã giành được với lượt chơi tương ứng và loại hội viên khỏi hệ thống hội viên, chấm dứt thoả thuận trên và từ chối tất cả lượt chơi trong tương lai với I9bet. Bạn không được tiếp tục giữ đồng thời mối quan hệ hội viên và quan hệ giới thiệu với I9bet. I9bet có quyền đơn phương chấm dứt một phần hai hoặc tất cả hai quan hệ hội viên/người giới thiệu nếu bạn vi phạm thoả thuận sử dụng. Quan hệ giới thiệu nói lên mối quan hệ với I9bet kèm theo việc giới thiệu một nhóm bạn của I9bet (đã giới thiệu và đang có mặt trên trang web).

Gắn thẻ cá nhân

 1. Bạn sẽ chịu trách nhiệm hướng khách hàng tới trang web của I9bet.
 2. Chỉ có khách hàng được gắn thẻ đúng mới có thể được chọn làm đại lý. Nếu thẻ thành viên được gắn không đúng với trang web của hội viên hoặc không được máy chủ của I9bet nhận diện đúng tiêu chuẩn thì tiến trình đặt cược của khách hàng sẽ không được cung cấp tới hội viên. Do đó, hội viên có bổn phận chắc chắn rằng mỗi liên kết phải được gắn thẻ đúng tiêu chuẩn.

Chia doanh thu

 1. I9bet sẽ căn cứ theo lợi nhuận thật do bạn kiếm được thông qua thành viên cấp dưới sau đấy dựa trên yêu cầu của tỷ lệ hoa hồng mà tính tiền cược vô tài khoản I9bet của bạn, mỗi tháng yêu cầu bạn phải có ít nhất từ năm (5) thành viên cá cược hợp lệ. Tuy nhiên, I9bet sẽ có nghĩa vụ giữ lại một khoản tiền hoa hồng đại lý đối với từng tháng nhất định dù cho một phần hay là toàn cục, bất kỳ của 5 thành viên tham gia hợp lệ, ngoại trừ việc phát hiện đại lý không nỗ lực để phát triển quảng cáo tại I9bet trong 2 tháng, và không có đặt cược mới hoặc thiếu vắng bất kỳ quảng cáo I9bet trên trang web đại lý; vắng mặt hay là thiếu hụt các chương trình quảng cáo Online hay là offline bất kỳ. Hoa hồng được giữ mãi cho đến khi có những thành viên đặt cược mới tìm ra khỏi những tài khoản đại lý, khi đấy I9bet sẽ có quyền duy nhất nhằm thanh toán, bất kể toàn thể hay là một phần hoa hồng đã đóng băng. Bất kỳ khoản hoa hồng sẽ giữ được thêm một khoảng nữa là 6 tháng, nếu 6 tháng ấy không có khách nào đặt cược nữa phần hoa hồng có thể được khấu trừ theo phán quyết của I9bet.
 2. Thành viên cá cược hợp lệ nghĩa là bất kỳ khách hàng kiếm được số tiền doanh thu đặt cược tối thiểu bằng với một trăm đô la Mỹ (USD 100,00) một tuần theo bất kể tháng dương lịch như thế nào.
 3. Lợi nhuận chưa tính hoa hồng: lợi nhuận tối đa I9bet kiếm được từ năm (5) thành viên cá cược hợp lệ trong khoảng một tháng trừ hết những khoản phí, tiền gửi khuyến mãi bổ sung, tiền thưởng trừ phí tổn truyền bá.
 4. Tiền trả thưởng: Chủ thẻ tín dụng khám phá tất cả các hành động khác thường được thực hiện trên thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của họ mà chưa được sự chấp thuận của họ. Sau hết, chủ thẻ tín dụng đòi nhà cái của anh trả toàn bộ các khoản tiền thưởng. Tiền trả lại liên quan đến vấn đề dùng trái phép thẻ ghi nợ hoặc số tài khoản của chủ thẻ tín dụng tại một bên thứ ba.
 5. “Tổng số cược Thắng của I 9 bet” là tổng cộng của bất kỳ những khoản đặt cược của ít ra năm (5) thành viên cá cược hợp lệ tại tài khoản thành viên của bạn tại một tháng dương lịch, trừ đi bất kỳ số cược thắng từ tài khoản được trả thông qua những Thành viên Đặt cược của bạn.
 6. Nếu người dùng thực hiện thu tiền bất hợp pháp, số doanh thu bị tranh chấp hoặc bị trả lại sẽ bị cắt ngang và nó sẽ bị trừ từ số dư ròng của bạn vào tháng tiếp theo. Nếu mức doanh thu tích luỹ đã vượt xa số tiền ban đầu của bạn thì số dư sẽ chuyển về số dư âm vì vậy bạn sẽ phải kiếm lại doanh thu hoặc trả hết phần tiền còn nợ kia trước khi có thể tiến hành kiếm thêm doanh thu.
 7. Tiền trả lại sẽ tiếp tục trễ hạn cho đến khi doanh thu mà những người dùng trước của bạn kiếm ra đã trả xong số tiền phải trả. Bạn đồng ý rằng I9bet cũng có thể khấu trừ phần trăm lợi nhuận hiện tại của họ nhưng không phải là doanh thu thực tế.
 8. “Tiền thưởng” gồm tiền cược, tiền thắng, tín dụng, thưởng sinh nhật, tiền hoàn trả cùng bất kỳ khoản thưởng không được tính vào tài khoản của khách hàng. Vì khách hàng không trực tiếp mua bất kỳ khoản tiền cược cho nên I9bet sẽ trả hoa hồng trên chúng.
 9. Nếu trong một tháng bất kì bạn không thực hiện được định nghĩa tại khoản 4. c, 4. b and 4. e là mỗi tháng nhất định phải có năm (5) thành viên cá cược hợp lệ, bạn sẽ không nhận được hoa hồng của tháng tiếp theo cũng như tiền thua cược được rút ròng giữa mỗi thành viên sẽ không tích trong tháng kế tiếp.
 10. Lợi nhuận sẽ được cộng thêm căn cứ theo tỷ lệ cấu trúc hoa hồng của I9bet.
 11. Lợi nhuận âm sẽ được chuyển giao qua tháng tiếp theo. Nếu khách hàng hoàn thành tháng với số dư dương việc rút tiền sẽ được thực hiện nếu tài khoản thoả mãn được nhu cầu cơ bản số tiền hoa hồng sẽ được trả theo tỷ lệ.
 12. Lợi nhuận để tính hoa hồng là căn cứ trên phần trăm lợi nhuận qua mỗi phiên hoạt động của thành viên tuyến dưới của bạn, đồng thời căn cứ vào kết cấu hoa hồng mà tính tỷ lệ, chỉ cần bạn còn tiếp tục là Hội viện của công ty, toàn bộ lợi nhuận giao dịch phát sinh với khách hàng của bạn đều sẽ được tính phần trăm.

Chính sách & Tính riêng tư

I9bet chấp nhận quyền sở hữu của khách hàng từ thời điểm thực hiện hợp đồng đầu với khách hàng. Bạn, với tư cách là hội viên, có trách nhiệm là người thay mặt giới thiệu đối với I9bet. Chúng tôi bảo lưu quyền huỷ bỏ khách hàng (tức khoá tài khoản của khách hàng) nếu cần thiết phải tuân theo bất kỳ nghĩa vụ gì Công ty có thể đáp ứng theo định kì.

Bằng cách đăng ký tài khoản với khách hàng nghĩa là người bất kỳ or tổ chức cũng sẽ trở nên khách hàng của công ty, kèm theo đó, mọi luật pháp, chính sách cùng các quyền lợi áp dụng cho khách hàng sẽ được cung cấp đối với họ.

Theo điều khoản của thoả thuận này, bạn có thể được nhận một vài thông tin mật liên quan đến công việc, sản phẩm hay là công nghệ mới theo chương trình hội viên của Công ty (cũng như phí giới thiệu các bạn thu được theo chương trình). Bạn đồng ý không cung cấp hay sử dụng thông tin mật đối với người thứ ba hoặc bất kỳ bên khác trừ phi việc bạn có được sự đồng ý từ trước bằng văn bản đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng thông tin mật vì một vài mục đích cần thiết giúp đáp ứng cho mục đích của thoả thuận này. Nghĩa vụ của bạn liên quan đến thông tin mật sẽ là căn cứ cho việc chúng ta có từ bỏ thoả thuận này hay là không.

Chính sách & Tính Bảo mật

I9bet công nhận quyền sở hữu của khách hàng ở thời điểm thực hiện hợp đồng đầu với khách hàng. Bạn, với tư cách là hội viên, có trách nhiệm là người tự giới thiệu đối với I9bet. Chúng tôi bảo lưu quyền loại bỏ khách hàng (ví dụ xoá tài khoản của khách hàng) nếu cần thiết nhằm tuân theo bất kỳ nghĩa vụ pháp lý khác có thể đáp ứng theo thời gian.

Bằng cách tạo tài khoản với khách hàng thì người kia hoặc tổ chức nọ sẽ trở nên khách hàng của công ty, và theo đó, mọi điều khoản, chính sách cùng quy trình dịch vụ cung cấp cho khách hàng sẽ được cung cấp tới họ.

Theo điều khoản của thoả thuận này, bạn có thể được cấp một vài thông tin mật liên quan đến công việc, sản phẩm hay là công nghệ tuỳ theo chương trình hội viên của Công ty (cũng như phí giới thiệu do bạn thu được theo chương trình). Bạn đồng ý không cung cấp hay là sử dụng thông tin mật đối với người thứ ba hay là những bên khác trừ việc bạn có được sự đồng ý từ chúng tôi thông qua văn bản cùng rằng bạn sẽ chỉ sử dụng thông tin mật vì một vài mục đích cần thiết nhằm phục vụ những mục đích của thoả thuận này. Nghĩa vụ của bạn liên quan đến thông tin mật sẽ là thứ quy định việc chúng ta có từ bỏ thoả thuận này hay không.

Giấy phép giới hạn

 1. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có phạm vi công khai, không hạn chế cho phép bạn có thể tiếp tục sử dụng thương hiệu của chúng ta trong quá hạn của thoả thuận này (được cấp phép do quyền sở hữu thông qua chúng) có liên quan đến nội dung biểu ngữ trên trang web của bạn.
 2. Với thoả thuận này, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền được đưa khách hàng vào trang web cùng dịch vụ của chúng tôi, tuân theo toàn bộ điều khoản cùng quy định của thoả thuận này. Thoả thuận sẽ không cấp cho bạn quyền tuyệt đối hay là đặc quyền được giúp đỡ nào thông qua việc sử dụng bất kỳ dịch vụ bắt nguồn từ việc giới thiệu của bạn, song chúng tôi bảo lưu toàn quyền giao kết hợp đồng với việc có được hỗ trợ bởi một vài bên khác ở bất kì thời điểm nào cho phép thực hiện bất kỳ dịch vụ có đặc tính giống hệt hoặc tương đồng với dịch vụ của bạn. Bạn sẽ không được đòi phí giới thiệu cùng những tiền bồi hoàn khác về công việc giới thiệu hoặc thông qua bất kỳ người hoặc tổ chức khác dù không phải là bạn chỉ định.
 3. Bạn không cấp phép thêm, điều chỉnh hoặc theo cách khác, sửa đổi giấy phép này. Quyền sử dụng thương hiệu của bạn có giới hạn nếu chỉ thông qua sử dụng bảng ngữ và quảng cáo. Bạn sẽ không xác minh tính không phù hợp, tính không chính xác, hoặc tranh luận về quyền sở hữu những thương hiệu thuộc bất kì trường hợp hoặc quá trình nào theo bất kể loại hình hoặc bản chất nào, bạn sẽ không thực hiện hoạt động có thể gây thiệt hại đối với những lợi ích của chủ sở hữu hoặc quyền của người cấp phép của chúng hoặc những thương hiệu liên quan, cung ứng hàng hoá tương đương, hoặc theo cách khác làm xói mòn tính chính đáng hoặc làm mất danh tiếng của họ.

Trách nhiệm pháp lý

 1. Quyền sở hữu và nội dung trên những trang web của Hội viên được giữ nguyên trạng là sở hữu riêng của Hội viên và sẽ không bị coi là đã được chuyển nhượng đối với hội viên bằng các quyền hay là khiếm khuyết có liên quan trong thoả thuận hội viên này.
 2. Quyền sở hữu, nội dung và trách nhiệm pháp lý với từng trang web của hội viên là trách nhiệm của cá nhân hội viên. Bạn sẽ là cá nhân duy nhất chịu trách nhiệm đối với việc quản lý, phát triển và bảo trì trang web của mình cùng toàn bộ các thông tin có trên trang web như vậy vì bạn cũng là cá nhân phải chịu chi phí.
 3. Ngoài ra, bạn phải đảm bảo rằng chi phí pháp lý, kiện tụng xuất hiện trên trang web của bạn không tác động lên khách hàng (ngoài khoản tiền dịch vụ) có liên quan đến quá trình vận hành, sử dụng, quản lý bất kỳ nội dung nào trang web của bạn. Điều khoản bồi thường sẽ không đề cập bất kỳ hành vi riêng biệt của toà án hoặc kiện tụng chống lại bạn theo pháp luật áp dụng.
 4. Hội viên có trách nhiệm thực hiện theo trình tự thủ tục đính thẻ và xác thực nhằm đảm bảo theo dõi việc thanh toán đối với khách hàng mới.
 5. Việc trình bày biểu ngữ hoặc nội dung của câu lạc bộ trên bất kỳ trang web của hội viên là trách nhiệm của hội viên. Hội viên phải đảm bảo rằng nội dung của hội viên được bảo vệ theo chính sách của trang web.
 6. Hội viên phải đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp trên trang web của họ hoàn toàn chính xác và không có lỗi ở bất kì nội dung nào khác.
 7. Hội viên có thể chỉnh sửa bất cứ điều khoản cùng điều kiện nào có trong thoả thuận giới thiệu ở bất kỳ thời điểm đâu theo yêu cầu duy nhất của hội viên, bằng cách gửi yêu cầu điều chỉnh hoặc thoả thuận mới trên trang web của chúng tôi. Sửa đổi có thể bao hàm, như: điều chỉnh đối với mức phí giới thiệu đang có, bảng phí, phương thức thanh toán cùng những điều kiện của chương đề cử. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ SỬA ĐỔI NÀO, BẠN CÓ THỂ VIỆN ĐẾN QUYỀN TRUY ĐÒI DUY NHẤT CỦA MÌNH ĐỂ CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY. SỰ THAM GIA LIÊN TỤC VÀO CHƯƠNG TRÌNH NÀY CỦA BẠN SAU KHI THÔNG BÁO THAY ĐỔI HOẶC THỎA THUẬN MỚI ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC COI LÀ CHẤP NHẬN THAY ĐỔI BẮT BUỘC.

Thư rác – Chúng ta không bỏ qua thư rác.

 1. Bất cứ hành vi gởi thư rác có thể sẽ dẫn đến việc tài khoản của bạn bị đóng tạm thời vì mọi nguồn tiền sẽ bị giữ lại hoặc chờ đợi vào tài khoản của bạn. Bạn nên phải biết rằng khách hàng của chúng tôi có nghĩa vụ trả chi phí nhận thư được tạo từ thư rác vì những khoản chi phí như thế sẽ được loại trừ khỏi tài khoản của bạn nếu khách hàng của chúng ta tìm kiếm sự trợ giúp. Trong vấn đề này, số tiền được chỉ định từ khách hàng có liên quan sẽ là hợp lý và được coi là số tiền hợp pháp và có thể chấp nhận được dựa trên thiện chí vì số tiền như vậy cuối cùng sẽ được tịch thu theo luật nếu được coi là đã được bạn chấp nhận là công bằng một cách hợp lý nếu theo đúng điều kiện chấp nhận của bạn đã đăng ký là thành viên của I9bet.
 2. Nếu khoản chi phí hoa hồng không được những số dư trong tài khoản của bạn bao thanh toán thì công ty sẽ quyền được sử dụng bất kỳ biện pháp thay khác nào nếu nó được thanh toán, ví dụ: nếu tài khoản của bạn đã tạo ra bất kỳ tài khoản thua nào thì sẽ giữ khoản thanh toán riêng trên mỗi tài khoản thua lỗ cho tới khi tài khoản chịu tổn hại được chi trả nốt. Nếu tài khoản của bạn không vận hành vẫn đang sinh lợi bằng những hình thức thanh toán khác, Công ty sẽ quyền đề nghị bạn thanh toán.
 3. Bạn và công ty là cặp nhà cung cấp tách biệt nếu không bên nào tham gia thoả thuận trên sẽ tạo ra các hiệp hội, liên doanh, đối tác, nhà cung cấp, đại diện bán hàng hoá trong quá trình hợp tác kinh doanh giữa các công ty. Bạn sẽ không có quyền từ chối thi hành hoặc chấp nhận bất cứ yêu cầu hoặc phát biểu nào từ chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kì quyết định nào, kể cả trên trang web của bạn hay là theo cách thức khác, trái lại với bất kỳ quy định nào khoản trên.
tác giả Golden Nhàn

Golden Nhàn – Tác giả, nhà sáng lập và CEO của website i9bet.vin cực kỳ đa tài. Cô đã tạo dựng được một thương hiệu giải trí trực tuyến top 1 ở khu vực Châu Á. Thương hiệu độc quyền https://i9bet.vin/ đem đến tất cả mọi người dùng một thế giới giải trí mới lạ và độc đáo. Nơi thoả mãn niềm say mê cá cược của toàn bộ những thành viên đang có. Một số thông tin về tác giả Golden Nhàn như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngày sinh: 12/10/1993
Giới tính: Nữ

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học Thương mại Quốc tế ngành marketing.

Bắt đầu với một người đã học tập xuất sắc tại giảng đường đại học; cô tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Là người nhiệt huyết có say mê với những tựa game trực tuyến.